Korespondenci za mě vyřizuje panička:

Martina Cmuntová

606 613515

properties@volny.cz